Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ödeme talimatı
    Einzugsermächtigung
    {sub} {f}