Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ödeme belgesi
    Zahlungsbeleg
    {sub} {m}