Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  çalışanlar
  Personal
  {sub} {n} 
  çalışanlar
  Belegschaft
  {sub} {f}