Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  emekliye ayrılmak sich zur Ruhe setzen

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  oturmak
  sich setzen
  {vb} {v-refl} 
  nispet etmek
  {vb} 
  in Beziehung setzen
  {vb} 
  tünemek
  setzen
  {vb} {vt} 
  konmak
  setzen
  {vb} {vt} 
  koymak
  setzen
  {vb} {vt} 
  dikmek
  setzen
  {vb} {vt} 
  oturmak
  setzen
  {vb} {vt} 
  oturtmak
  setzen
  {vb} {vt} 
  oturunuz! setzen Sie sich!
  rahat Ruhe
  dinlenme
  Ruhe
  {sub} {f} 
  dinginlik Ruhe
  durgunluk Ruhe
  sakinlik Ruhe
  sükûnet
  {sub} 
  Ruhe
  {sub} {f} 
  istirahat Ruhe
  sessizlik Ruhe
  huzur
  Ruhe
  {sub} {f} 
  asayiş
  {sub} 
  Ruhe
  {sub} {f}