İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  faiziyle birlikte yıllık borç taksiti
  Annuität
  {sub} {f} 
  borç ödemesi
  finan.
  Schuldentilgung
  {sub} {f} 
  destek ödemesi
  pol.
  Unterstützungszahlung
  {sub} {f} 
  borç ödeme
  finan.
  Tilgung
  {sub} {f} 
  emeklilik ödemesi
  Rentenzahlung
  {sub} {f} 
  transfer ödemesi
  finan.
  Transferzahlung
  {sub} {f} 
  borç tahsili
  Betreibung
  {sub} {f} 
  borç kayıtları Lastschriften
  borç tuzağı
  Schuldenfalle
  {sub} {f} 
  ius.
  borç kaydı
  Abbuchung
  {sub} {f} 
  borç senedi
  Schuldschein
  {sub} {m} 
  kalan borç
  Restschuld
  {sub} {f} 
  ana borç
  Hauptschuld
  {sub} {f} 
  borç
  Pflicht
  {sub} {f} 
  borç
  Verpflichtung
  {sub} {f} 
  borç
  Schuld
  {sub} {f} 
  borç
  finan.
  Darlehen
  {sub} {n} 
  borç
  econ.
  Soll
  {sub} {n} 
  borç
  Ausleihe
  {sub} {f}