Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  yakalam Fänge

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  yakalayan
  Fänger
  {sub} {m} 
  tutmak
  fangen
  {vb} {vt} 
  yakalamak
  fangen
  {vb} {vt} 
  yakalanmak
  fangen
  {vb} {vt}